Kārtējā Akadēmiskās komisijas sēde jau 22.jūlijā.

Akadēmiskās komisijas sēdes darba kārtībā paredzēts izskatīt šādu jautājumu:

  1. Darbs pie tiesu izspēles nolikuma izstrādes.

Pievienojies sēdei šeit.

Uz tikšanos sēdē!