JF SP 2021./2022.gada stratēģija

Šī stratēģija ir jauns formāts, kādā mēs vēlamies nostiprināt Latvijas Universitātes (turpmāk – LU)Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes (turpmāk – JFSP) darba sasaikni ar pašiem studentiem. Lai nešķistu, ka JFSP ir kāds autonoms veidojums, kas atrauti darbojas

fakultātes iekšienē, mēs, šķiet, pirmo reizi publiski atklājam savus plānus nākamajam akadēmiskajam gadam. Esam atvērti kritikai, ieteikumiem un arī citu studentu iniciatīvām, lai kopīgi uzturētu patīkamu studiju vidi LU Juridiskajā fakultātē.

Runājot par pašu stratēģijas saturu, to vislabāk apraksta latviešu valodā ne pārāk izplatīts vārds – turpinātība. Šajā sasaukumā ir ievēlēti 11 biedri, kuri jau iepriekš ir veltījuši savu brīvo laiku JFSP darbiem, kā arī pāris bijušie biedri iesaistās kā aktīvisti bez biedra mandāta. Tādējādi ir labs pamats tālākos panākumus būvēt uz jau esošās pieredzes, kā arī jaunajiem biedriem nodot visas mūsu zināšanas. Galu galā vēlamies, lai nākotnes sasaukumos būtu mazāk diskusiju ar saturu “kā vispār bija iepriekš”, bet gan “kā mēs varam uzlabot to, kas bijis iepriekš”.

Iecerētie jaunievedumi galvenokārt skar Akadēmiskās komisijas darbības jomu, aktīvāk iesaistoties akadēmiskās vides veidošanā, atjaunojot piemirstos studiju atbalsta pasākumus un risinot akadēmiskos izaicinājumus. Kultūras komisijas, biroja darbības un sabiedrisko attiecību jomā vēlamies nodrošināt turpinātību, lai iesāktie darbi un tradīcijas neapstājas.

Dzīve mēdz būt pārsteigumu pilna, tāpēc dažādu apstākļu dēļ kādas no iecerēm var arī nepiepildīties. Tomēr, iekļaujot mērķus un uzdevumus šajā stratēģijā, mēs dodam skaidru signālu, ka mūsu plānos ir pie katras aktivitātes strādāt, cik vien to atļauj valstī pastāvošā situācija un mūsu pašu resursi. Es aicinātu ikvienu, kas šajā stratēģijā redz ko sev interesējošu, apsvērt pievienošanos JFSP saimei, jo vienmēr esam gandarīti par palīdzību pasākumu un projektu veidošanā!

 
Lai apskatītu stratēģiju, spied uz virsraksta "JF SP 2021./2022.gada stratēģija"!