Vēlēšanu saraksta "Labāk tā, nekā nekā" programma

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes vēlēšanu saraksta “Labāk tā, nekā nekā” darbības programma 2021./2022.

 

Saraksts ”Labāk tā, nekā nekā” apvieno dažādu līmeņu, Juridiskās fakultātes studējošos, lai ar plašāku skatījumu pilnveidot fakultātes studējošo akadēmisko, sabiedrisko un informatīvo platformu, kas ne tikai dos studējošajiem stabilu pamatu turpmākajām studijām, bet ļaus apzināties ieteikumu un informēšanas nepieciešamību, lai nodrošinātu paliekošu atgriezenisko saiti. Papildus arī ļaus mums darboties noteiktā virzienā ilgtermiņā ar paliekošu rezultātu.

                                                                                                       

Saraksta “Labāk tā, nekā nekā” galvenie darbības uzdevumi nākošā sasaukuma laikā tiek izvirzīti:

  • Turpināt attīstīt esošo Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes pieredzi, aizstāvot kvalitatīvu studiju vidi un apstākļus,
  • Informēsim fakultātes studējošos par aktualitātēm un izmaiņām studiju procesā. Studiju un ārpusstudiju pasākumiem un citu studējošajiem svarīgu informāciju,
  • Novērsīsim studentiem radušās problēmsituācijas,
  • Pilnveidosim un turpināsim jau aizsāktās tradīcijas fakultātes kultūras dzīves veidošanā.
 

Kā saraksta “Labāk tā, nekā nekā” galvenās vērtības, kuras tiks ievērotas, darbojoties noteiktā mērķa sasniegšanai, jāuzsver izglītība, students un komunikācija. No dažādiem viedokļiem un idejām veidosim galveno darbošanās virzienu, kas ļaus mums ietvert plašāku interešu aizstāvniecību. Mums rūp studentu intereses, tādēļ esam gatavi Juridisko fakultāti izveidot par vidi, kur studiju gadi aizvadīti kvalitatīvi.