Tiesību zinātņu studenti no visām Latvijas augstskolām tiek aicināti piedalīties pirmajā Prof. K. Čakstes civiltiesību izspēlē, kas norisināsies Rīgā 2018. gada 6. un 7. aprīlī.

Šī ir pilnīgi jauna tiesu izspēle, ko organizē Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju, ZAB “COBALT”, ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns”, ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs”, ZAB “Rode&Partneri”, ZAB “Sorainen”, ZAB “TGS Baltic”, kā arī atbalstītājiem – Jurista vārdu, Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldi, Tiesību zinātņu pētniecības institūtu un akadēmisko vienību “Austrums”.

Prof. K. Čakstes civiltiesību izspēle ir radīta ar mērķi dot iespēju studentiem unikālā veidā attīstīt zināšanas un prasmes civiltiesībās, kā arī iedzīvināt dažādas Latvijas akadēmiskajā vidē nebijušas un novatoriskas idejas. Lai arī izspēle notiek pirmo gadu, tā ir atzīstama par vērienīgu projektu Latvijas tiesu izspēļu kultūrā:

  • Izspēles mutiskā daļa norisināsies divas dienas. Priekšsacīkstes norisināsies piektdienas (6. aprīļa) vakarā, savukārt pusfināls un fināls norisināsies sestdien (7. aprīlī).
  • Izspēles priekšsacīkstes norisināsies Latvijas vadošu advokātu biroju telpās. Minētais sniegs iespēju komandām pamatīgāk sajust advokāta profesijas “garšu”, kā arī gūt priekšstatu par advokātu biroju ikdienas darbu. Izspēles pusfināls norisināsies Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, savukārt fināls – Augstākās tiesās Senāta sēžu zālē.
  • Katras izspēļu norises dienas beigās norisināsies svinīgā daļa, kurā tiks izziņoti rezultāti un studentiem, kā arī citiem izspēles norisē iesaistītajiem būs iespēja afterparty dalīties ar gūtajiem iespaidiem un pavadīt laiku patīkamā atmosfērā.
  • Izspēles dalībnieki saņems ne tikai tradicionālo kāzusu, bet arī “lietas materiālus”. Gluži kā īstā tiesā – no komandām tiek sagaidīts, ka tās gan rakstiskajā daļā, gan mutiskākajā daļā atsauksies uz lietā esošajiem pierādījumiem, lai pamatotu savu pozīciju. Attiecīgi, izspēles ietvaros tiks imitēta tiesvedība pirmās instances tiesā.
  • Tāpat no komandām tiek sagaidīts, ka rakstiskās daļas ietvaros tās spēs izteikties īsi, kodolīgi un precīzi. Šī iemesla dēļ pušu rakstiskajām pozīcijām noteikts apjoma ierobežojums 6-7 lpp.
  • Izspēles tiesās Latvijas atzītākie civiltiesību speciālisti – Augstākās tiesas tiesneši, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēks un praktiskajā darbā pieredzējuši juristi.
  • Ievērojams balvu fonds. Izspēles uzvarētāji saņems sekojošas balvas:

-Ceļojumu uz Stokholmu un vizīti vienā no Stokholmas vadošajiem advokātu birojiem;

-Nesteidzīgu vakaru sarunās ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju un advokātu biroju partneriem par studentus interesējošiem advokatūras jautājumiem;

-Naudas balvu EUR 300 apmērā no akadēmiskās vienības “Austrums”.

  • Bez tam, tiks piešķirtas divas speciālas balvas labākajiem oratoriem – vienam no bakalaura studiju programmas, otram no maģistra studiju programmas.

Komandu pieteikums un precizējošos jautājumus jāiesniedz līdz 2018. gada 11.martam, sūtot uz e-pastu: civiltiesibuizspele@lu.lv. Rakstiskā daļa jānosūta elektroniski līdz 2018. gada 25. martam uz e-pastu: civiltiesibuizspele@lu.lv.

Izspēles mutiskā daļa norisināsies 2018. gada 6. un 7. aprīlī.

Izspēles kāzuss, nolikums, pieteikuma forma

Aicinām sekot aktualitātēm izspēles Facebook lapā un Instagram kontā.

 

Papildu informācijas iegūšanai rakstīt uz e-pastu: civiltiesibuizspele@lu.lv.

 

Dalīties