Ikdienā ir svarīgi atcerēties, ka mēs varam izdarīt daudz vairāk, nekā mums būtu jādara. Tāpēc, turpinot tradīciju, arī šogad Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde nesavtīgi iepriecināja citus. Svētku laikā radījām smaidu gan citiem, gan sev arī.

Dāvinājums LU bibliotēkai

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde (JFSP) kopš 2009. gada kopj nozīmīgu tradīciju - LU bibliotēkai Raiņa bulvārī un līdz ar to fakultātes studentiem tiek dāvinātas mācību grāmatas.

Šajā mācību gadā pēc bibliotēkas norādītās informācijas par visvajadzīgākajām tika atzītas un iegādātas kopā piecpadsmit eksemplāri jaunākās un aktuālākās juridiskās literatūras: ''Latvijas valsts tiesību avoti'', ''Krimināllikuma komentāru III daļa'', grāmatas par tiešā nodoma tvērumu krimināltiesībās, noziedzīga nodarījuma sastāvu un nodarījuma kvalifikāciju, kā arī piektais, papildinātais izdevums grāmatai ''Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana''.

Grāmatas jau drīzumā nonāks pie lasītājiem bibliotēkas plauktos, savukārt mēs novēlam izturību un ceram, ka ne vienam vien studentam būsim palīdzējuši grūtajā kāpienā zinību stikla kalnā.

 FOTO

 

Labestīgais labdarības pasākums sociālās aprūpes centrā "Liepa"

Kad Latvija ietērpās baltā sniega mētelī un visapkārt kā baltas sniega pārsliņas vieglā deju solī virpuļoja prieks, miers un pateicība, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde uzvilka rūķu cepures un devās iepriecināt tos, kam papildus prieks var nākt tikai par labu. Rūķi apciemoja sociālās aprūpes centra "Liepa" iemītniekus, lai kopīgi uzburtu Ziemassvētku brīnumu. Te mūzikas pavadījumā bija dzirdama jautra čalošana un mīklu minēšana, te - lustīga dziedāšana.

Neiztika arī bez mielošanās ar "Fēliksa Konditorejas" sagādātajiem gardumiem, par ko sociālās aprūpes centra iemītnieki bija bezgala priecīgi. Vairākas reizes pacienāti tika visi, un konstatējām, ka gardumu pietiks vēl ilgam laikam pēc mūsu došanās projām.

Sirdis gavilēja, un iemītnieku sejās bija redzams patiess prieks!

FOTO

 

Sirsnīgais labdarības pasākums bērniem

Ziemassvētki ir došanas laiks. Rainis ir teicis: "Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot gūtais neatņemams". Tā nu mēs, LU JFSP, nolēmām šogad dāvināt mūsu, studentu, tik dārgo laiku pašiem mazākajiem. 15.decembra vakarā mūsu mazie draugi no Kalsnavas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis Pūks" mēroja garo ceļu uz Rīgu (internets ziņo, ka tie ir aptuveni 150 km).  Ienākot iekšā LU, bērni šķita mazliet apjukuši un nobijušies, jo, kā atklāja audzinātāja, tad bērni tik lielā mācību iestādē vēl nebija bijuši. Tomēr, kad tika ieraudzīti kārumi, tad visas bailes aizmirsās. Neiztikām arī bez kopīgas darbošanās. Gatavojām apsveikumu kartiņas, ko bērni varēs dāvināt Ziemassvētkos saviem mīļajiem. Pārrunājām arī to, kāpēc mums patīk Ziemassvētki. Aplūkojām arī, kāda Ziemassvētku eglīte ir LU, neiztikām arī bez kopīga foto pie tās. Tomēr tas vēl nebija viss. Pēc kopīgās darbošanās bērniem bija iespēja bez maksas apmeklēt Latvijas Leļļu teātra izrādi "Sarkanie zābaciņi ". Prieku bērnu acīs varēja manīt visu laiku, tomēr sirdi visvairāk sasildīja  e-pasts, kurā bija rakstīts, ka pasākums esot bijis fantastisks, bērni esot bijuši laimīgi. Visi bijuši Leļļu teātrī pirmo reizi, un lielākā daļa pirmo reizi arī viesojās Rīgā.

Un par šīs iespējas īstenošanu ir nepieciešams pateikties tiem, kas ļāva to īstenot. Pirmkārt, lielais paldies jāsaka LU JF dekānei Anitai Rodiņai, jo bez viņas palīdzības šis pasākums nemaz nevarētu notikt. Otrkārt, lielais paldies ir jāsaka arī Latvijas Leļļu teātrim, jo arī bez viņu atbalsta šo pasākumu nevarētu īstenot. 

FOTO

Redziet - darīt labu nav grūti. Ja kaut ko ļoti vēlēsies, tad tas piepildīsies. Ir tikai ļoti jāgrib.

Un atcerieties - labs darbs vienmēr atmaksāsies. JFSP novēl jums visiem labiem darbiem bagātu 2018. gadu!

 

Dalīties