Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) Studentu pašpārvaldes (SP) Vēlēšanu komisija izsludina JFSP vēlēšanas, kas norisināsies ceturtdien, 2017.gada 9.novembrī, no plkst. 8:00- 18:30, Juridiskajā fakultātē - pie ieejas Lielās aulas balkonā.

Kandidātu sarakstus (saraksti) līdz š.g. 30.oktobrim plkst. 18:30 iesniedz Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Annai Patrīcijai Mālerei vai komisijai tās sēžu laikā, kā arī nosūta elektroniski jfsp@lu.lv

Sarakstu iesniegšanai izstrādāta veidlapa, kurai pievieno saraksta darbības programmu 1 (vienas) A4 formāta lapas apjomā. Veidlapa pieejama SP birojā un SP mājaslapā www.jfsp.lu.lv.

Sarakstu kārtas numurus nosaka lozējot. Izloze notiek 30. oktobrī, Vēlēšanu komisijas sēdes laikā.

Vēlēšanu aģitācija notiek līdz 8.novembrim. Raiņa bulvāra 19 ēkas telpās, kas nav piederīgas Juridiskajai fakultātei, aģitācijas materiālus izvieto tikai ar LU Saimniecības departamenta Ieņēmumu centru daļas vadītāja un ēkas administratora atļauju.

Juridiskās fakultātes telpās aizliegts aģitācijas materiālus jebkādā veidā piestiprināt pie sienām. Vēlēšanu komisija katram sarakstam nodrošina iespēju aģitācijas materiālu izvietošanai izmantot A0 izmēra ziņojumu dēli. Katram kandidātu sarakstam vienlaicīgi atļauts JF interaktīvajā ziņojumu dēlī demonstrēt 1 (vienu) aģitācijas slaidu. Aģitācijas slaidu atļauts mainīt vienu reizi dienā. 

Par slaida ievietošanu un tā parametriem sazināties ar JFSP priekšsēdētāju Noru Ventaskrasti.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Vēlēšanu komisiju (jfsp@lu.lv, 67034442) vai tās priekšsēdētāju (annamalere@gmail.com).

Dalīties