Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde (JFSP), turpinot jau izsenis iedibināto tradīciju, 2017.gada 12. decembrī jau devīto reizi pasniedza studentu Gada balvas.

Pasākumu tradicionāli ievadīja Juridiskās fakultātes dekānes, asociētās profesores Anitas Rodiņas pārskats par paveikto un būtiskākajiem notikumiem aizvadītā gada laikā, tāpat arī nākamā gada iecerēm un izaicinājumiem.

Par Gada balvas pasniegšanas ceremonijas vietu šoreiz tika izvēlēta 42. auditorija, kas pasākuma ietvarā nu ieguvusi pirmā LU Juridiskās fakultātes dekāna, LU Goda doktora, profesora Augusta Lēbera vārdu. Tas noticis, pateicoties fakultātes 2016. gada absolventiem, kas labprāt turpināja studentu jau iepriekš iesākto tradīciju izlaidumā fakultātei dāvināt tiesībzinātnē pazīstama, mūžībā aizgājuša jurista lielizmēra portretu. Tā šoreiz tika izvēlēts juristu sabiedrībā plaši pazīstamais profesors Augusts Lēbers.

"Ja esi savā īstajā vietā, tad darbs sagādā vairāk izklaides nekā izklaide. To, kas mums patīk, mēs viegli pārvēršam par spēli, un tas vienmēr rada jaunu enerģiju un motivāciju."  (Stīvs Čandlers)

Šis ir jau devītais gads, kad tika pasniegtas balvas dažādās nominācijās LU JF darbiniekiem un mācībspēkiem. Ap mums ir īpaši cilvēki, kas palīdzējuši, atbalstījuši un kuriem bijusi svarīga loma katra studenta dzīvē. Arī  šogad JFSP visu JF studentu vārdā pateicās viņiem par iedvesmu, atbalstu, uzmundrinājumu, mīlestību un līdzdalību.

Par visām nominācijām nobalsoja ļoti liels studentu skaits, tāpēc esam pārliecināti, ka rezultāti ir tik objektīvi, cik vien iespējams.

Gada balvu ieguvēji:

Gada katedra – Civiltiesisko zinātņu katedra

Gada pasniedzējs – Edvīns Danovskis

Gada vispārējā personāla darbinieks - bakalaura studiju programmas metodiķe Kristīne Ābele

Gada miega zaglis – kurss "Starptautiskās publiskās tiesības", lektors Māris Lejnieks

Gada ieguldījums fakultātes darbā - JF studentu komandas uzvara Eiropas tiesību izspēles reģionālajā kārtā Neapolē

Gada pasākums - tiesas procesa paraugizspēle civiltiesībās (Agris Bitāns pret Aivaru Lošmani)

Gada ķeza – Temīdas pazušana no fakultātes ēkas

Gada citāts – "Viņa seju vēl nav sabojājusi augstākā izglītība." ( E. Danovskis)

Fotomirkļi iemūžināti ŠEIT

JFSP visu JF studentu vārdā no sirds pateicas visiem pasniedzējiem un mācībspēkiem par darbu un atbalstu, kā arī par mums veltīto laiku.

Novēlam, lai mums visiem darbs sagādā prieku un izklaidi, lai nekad netrūktu enerģijas un motivācijas darboties. Turpināsim cītīgi strādāt un tiksimies arī nākamā gada Studentu Gada balvas ceremonijā.

Dalīties