11.Prof.K.Dišlera konstitucionālā tiesas procesa izspēles LU JF 18.12.2009.