Diskusija "Eiropas Savienības nākotne"

LU Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes
intelektuālo filmu vakara "Goodbye, Lenin! Welcome to EU..." diskusija ar īpašajiem viesiem:
Lekt. Lauris Liepa, Lekt. Arnis Buka
Saeimas deputāts Jānis Dombrava (Nacionālā apvienība) Vairāk - http://www.jfsp.lu.lv/zinas/t/32809/