LU JFSP un ELSA Latvija rīkotā civiltiesību tiesu izspēle 2009