JFSP konference "Akadēmiskais godīgums un profesionālā ētika"