Elektroniskā sūdzība

LU JF Studentu pašpārvalde garantē Jūsu iesnieguma anonimitāti. 

Elektroniskā sūdzība ir nepieciešama, lai konstatētu pārkāpumus studiju procesā un risinātu tos!

Ja esi konstatējis pārkāpumu vai pārkāpumus, tad aizpildi elektronisko sūdzību, lai pārkāpums tiktu risināts.