Pieņemts jauns LU JF SP nolikums un kārtības rullis!

      

     Informējam, ka 2021.gada 29.oktobrī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes (turpmāk - LU JF SP) kopsapulcē tika pieņemts jauns LU JF SP nolikums, kā arī LU JF SP kārtības rullis. Abi normatīvie akti ir publicēti LU JF SP mājaslapā, kur tos var apskatīt ikkatrs interesents. 

 

Nolikums pieejams šeit: https://www.jfsp.lu.lv/studentu-pasparvalde/normativie-akti/nolikums/

Kārtības rullis pieejams šeit: https://www.jfsp.lu.lv/studentu-pasparvalde/kartibas-rullis/

       

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde