II DAĻA: KĀ VEIKSMĪGI UZRAKSTĪT STUDIJU DARBU?

     Vēl viens izaicinājums, ar ko saskarsies ikviens students katra akadēmiskā gada otrajā semestrī, ir Studiju darba rakstīšana. Tāpēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes žurnāls/blogs “Neko nesolām” turpina sākto rakstu sēriju “TIPS & TRICKS LU JF PIRMKURSNIEKIEM”, kura ietvaros vēlamies palīdzēt pirmkursniekiem veiksmīgi sagatavoties studiju procesam un sniegt sava veida atgādinājumu arī vecāko kursu studentiem!

     Kādēļ mēs vispār rakstam Studiju darbu? Tas ir pamatu pamats pētniecisko darbu rakstīšanā! Līdz ar šāda pētījuma veikšanu ikvienam Tiesību zinātnes studentam ir iespēja demonstrēt savas iemaņas tiesību aktu, dažādas literatūras un judikatūras izprašanā, analizēšanā un sava viedokļa argumentēšanā. Jebkurā ar jurisprudenci saistītajā profesijā noderēs iepriekš minētās prasmes un Tiesību zinātnes studenta ikdiena nebūtu pat iedomājama bez šo avotu izmantošanas. 

     Sperot pirmos soļus Studiju darba rakstīšanā, būtiski ir izvēlēties tēmu, kas pašam liekas aizraujoša, lai ar lielāko interesi varētu sākt ķerties pie izpētes! Svarīgi ir veidot stabilu zināšanu pamatu, vispārīgi iepazīstoties ar izvēlēto tematu un saistošo literatūru, kas varētu pilnībā neizdoties, ja darbs tiek rakstīts pēdējā brīdī. Lai gūtu ieskatu savā tēmā, iesakām sākt ar literatūru, kas ir norādīta izvēlētā studiju kursa aprakstā. Tiklīdz esi guvis pirmos iespaidus par aspektiem, kurus rakstīšanas laikā būs nepieciešams aplūkot, vari ķerties pie darba plāna jeb satura izveidošanas, kas mērķtiecīgi padarīs vieglāku un izprotamāku Studiju darba izpētes procesu. Pievērs uzmanību, ka darba plānā iekļauj teorētiski aprakstošu daļu, izcel tiesu praksi un analizē tēmas problēmjautājumus. 

     Avotu meklēšanā neuzticies internetam! Ja nevari iedomāties, kur citur pat varētu meklēt “uzticamu” informāciju, šeit nevarētu nosaukt pilnībā skaidru atbildi vai mājaslapu, jo neprecizitātes var parādīties jebkur. Tādēļ pirms izlem atsaukties uz jebkura cita autora teikto, noteikti pārbaudi šī autora un literatūras uzticamību, paskatoties, vai tur ir atrodamas atsauces un ja ir, tad kādi avoti ir pieminēti. Tomēr pastāv arī “vairāk uzticami” avoti, t.i. zināmu nozares pētnieku darbi un grāmatas, žurnāls “Jurista vārds”, dažādi citi zinātniskie žurnāli, LU Juridiskās fakultātes zinātniskās konferences krājumi u.c. Darba rakstīšanas procesā pats galvenais ir aplūkot dažādu autoru viedokļus, apkopot tos, lai varētu nonākt pie secinājumiem par izteiktajām idejām. 

     Ņemot vērā, ka metodiskajā materiālā “Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Metodiskie norādījumi pētniecības darbu (studiju darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu, diplomdarbu) izstrādāšanai” ir skaidri norādīti pētniecisko darbu formatēšanas nosacījumi, tādēļ šai rakstā tos mēs neaplūkosim. Bet iesakām laicīgi sākt formatēt pašu darbu, lai pats vari rēķināties ar noteiktajiem lapu skaita ierobežojumiem. Kā arī sāc veidot izmantotās literatūras sarakstu jau darba rakstīšanas sākumā, lai citu autoru darbos nepazaudētu atsauces uz konkrētām vietām tekstā!

     Iesakām rakstot Studiju darbu, pieturēties pie struktūras ne tikai saturiski, bet arī sastādot katru teikumu, lai jebkurš lasītājs, kas nav pavadījis stundām iedziļinoties konkrētajā tēmā, var izsekot “autora” domai. Un noteikti atceries, izklāstot savu viedokli, izmantot “Pēc autora domām”, “autors uzskata”, “Autoraprāt”! Arī, ja jebkurā brīdī rodas neskaidrības vai jautājumi rakstīšanas laikā, noteikti sazinies ar savu studiju darba vadītāju un izmanto iespēju iegūt papildus zināšanas veiksmīga Studiju darba uzrakstīšanai, jo mūsu mācībspēki tomēr ir zinoši nozares profesionāļi!

     Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde cer, ka šis nelielais ieskats veiksmīgai studiju darba uzrakstīšanai palīdzēs pirmkursniekiem un vecāko kursu studentiem iesākt rakstīt Studiju darbu laicīgi, lai pēdējā brīdī nav jāskrien uz bibliotēku un lai nav jāpavada iesniegšanas termiņa pēdējās dienas bez miega! Iesakām noskatīties arī lekciju video formātā ar profesori Sanitu Osipovu, kur arī ar padziļinātu izklāstu ir pastāstīts kā veiksmīgāk uzsākt rakstīšanas procesu un no kādām kļūdām izvairīties. Šo video var atrast mūsu Facebook un Youtube lapā. Vēlam veiksmi un izturību turpmākajā studiju procesā un motivāciju darbus darīt laicīgi!

 

Krista Čistjakova

LU JFSP biedrs