Jaunumi

ZIEMASSVĒTKU BALLE

SPĒĻU VAKARS AR UNAMAN

JF SP VĒLĒŠANAS

JAUNO JURISTU DIENAS

PROF. MINCA TIESAS IZSPĒLE KRIMINĀLTIESĪBĀS

JF SPĒĻU VAKARS

PIRMSARISTOTELIS

LEKCIJA PAR AKADĒMISKO GODĪGUMU AR PROF. SANITU OSIPOVU!

IZVIRZI SAVU KANDIDĀTU JF SP GADA BALVAI!