Ko nozīmē doties Erasmus+ Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē?

Kas ir apmaiņas studijas? 

 

Apmaiņas studijas nozīmē, ka Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes (turpmāk – LU JF) students dodas vienu vai divus semestrus studēt uz kādu no LU JF partneraugstskolām. Students, esot prombūtnē, saglabā savu studenta statusu LU JF.

Ja students studē LU JF maksas grupā, tad turpina maksāt studiju maksu kā iepriekš, tomēr nemaksā studiju maksu ārzemju augstskolā, kur atrodas apmaiņā.

Erasmus apmaiņā var sākt doties no bakalaura studiju programmas 2. kursa (3. semestra). Erasmus nevar doties pēdējā studiju semestrī, kad ir jāraksta noslēguma darbi.

 

Kādas ir Erasmus+ studijas soli pa solim? 

 

Pirms došanās Erasmus+ ir jāiztur fakultātes atlase, tad ir nominācija, kam seko pieteikšanās procedūra partneraugstskolā. Ja partneraugstskola ir apstiprinājusi, tad students saņemts Acceptance letter. Tad, pirms došanās prom, studentam ir jāparaksta Erasmus+ finansējuma līgums LU Mobilitātes nodaļā.

Erasmus+ laikā ir apmaiņas studijas, kur jāiegūst nepieciešamais kredītpunktu skaits.

Pēc atgriešanās no apmaiņas studijām, jānoformē atskaites dokumentu, kā arī jāveic kursu atzīšana.

 

Kā notiek fakultātes atlase? 

 

Pieteikšanās process notiek iepriekšējā semestrī pirms došanās divas reizes gadā, proti, rudens semestrī norit pieteikšanās uz pavasara semestri un pavasara semestrī uz nākamo rudens semestri.

Studentu atlasi veic katra fakultāte. LU JF tam ir izveidota Erasmus+ komisija, kuras sastāvā ir ārējo sakaru koordinators, prodekāne Annija Kārkliņa, kā arī divi studentu pašpārvaldes pārstāvji.

 

Lai pieteiktos Erasmus+ apmaiņai LU JF, studentam: 

 
  1. Jāaizpilda pieteikšanās anketa (atrodama LU JF mājaslapā un sociālajos tīklos);
  2. Jānosūta motivācijas vēstule un dokuments, kas pierāda svešvalodu zināšanas (CE, IELTS, TOEFL sertifikātu kopijas vai atzīme no LUIS), JF ārējo sakaru koordinatoram (viktorija.gilberte@gmail.com);
  3. Jāierodas uz īsu interviju ar Erasmus komisiju.
 

Būtiski atcerēties! 

Fakultātes nominācija vēl negarantē dalību Erasmus+ programmā, tikai pēc veiksmīgas partneraugstskolas prasību (pieteikuma dokumentu) izpildes students tiek apstiprināts programmā.

 

Atlases kritēriji, lai students varētu pieteikties Erasmus+ apmaiņai: 

 
  1. Ir studenta statuss, nevar būt akadēmiskais pārtraukums;
  2. Nav akadēmisko vai studiju maksas parādu;
  3. Vismaz 12 mēneši jau pavadīti vienā studijās (var sākt doties no 3. semestra);
  4. Labas angļu valodas zināšanas.
 

Finanses 

 

Pirms došanās apmaiņā, students slēdz finansēšanas līgumu.

Erasmus apmaiņām tiek garantēta stipendija, kas atkarīga no valsts, uz kuru students dodas (sīkāka informācija atrodama LU mājaslapā sadaļā “Erasmus+ stipendija”)

Erasmus stipendija tiek izmaksāta ņemot vērā mobilitātes dienu skaitu, 90% no stipendijas tiek izmaksāti pirms došanās prom, bet atlikušie 10% pēc atgriešanās un atskaites iesniegšanas. 

Papildus atbalsts studentiem ar ierobežotām spējām, kā arī “zaļā ceļošana”.

 

Kursu pielīdzināšana 

 

A daļas kursus pielīdzināt ir sarežģītāk, jo tiesību zinātne ir nacionāli orientēta. Pēc iepriekšējas pieredzes ir tikuši pielīdzināti starptautisko tiesību kursi.

Tiek pielīdzināti visi B daļas kursi, kas ir saistīti ar tiesību zinātni.

Pēc atgriešanās nākamais semestris ir domāts akadēmisko saistību nokārtošanai. PĒC ATBRAUKŠANAS 1 SEMESTRI STUDENTS NEPIEDALĀS ROTĀCIJĀ! 

Pēc atgriešanās pasniedzēji ir gatavi ar studentiem strādāt pēc individuāla plāna. Lai arī zināšanu ziņā atlaides nav, tomēr pasniedzēji ir gatavi nākt pretī ar, piemēram, semināru atstrādāšanas formātu. Ir vērtīgi censties kādas saistības nokārtot jau pirms došanās apmaiņā.

Ja students nevar nokārtot kādas saistības tajā semestrī, jo LU JF nevar nodrošināt kursa norisi vai nav pasniedzējs, tad students budžeta vietu akadēmiskā parāda dēļ nezaudē. Tomēr, ja LU JF var nodrošināt kursu norisi, tad akadēmisko parādu nenokārtošana jau ir studenta atbildība.

 

Par ko ir vērts domāt laikus? 

 

Izvēloties augstskolu, uz kuru doties, būtiski ir skatīties uz piedāvāto kursu sarakstu, lai būtu kursi angļu valodā, kā arī tādi, ko varēs pielīdzināt.

Jau laicīgi domāt par dzīvesvietu, skatīties, vai augstskola piedāvā kopmītnes, vai pašam jāmeklē dzīvesvieta. Dažkārt var lūgt palīdzību partneraugstskolas Erasmus koordinatoriem, tāpat arī izmantot ErasmusPlay platformu, kas parāda drošas dzīvesvietu meklēšanas mājaslapas.

   

Viktorija Gilberte

JFSP biedrs