KONSTITUCIONĀLĀ LIKUMA ''PAR LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTISKO STATUSU'' PIEŅEMŠANAS DIENA

Vasara lēnām tuvojas noslēgumam, un tepat vien jau jaunais studiju gads. Vēl nedaudz atlicis laiks, lai kārtīgi atpūstos un tikpat kārtīgi sagatavotos studiju cēlienam. Arī aplūkojot šodienu vēsturē, ir iespēja sagatavoties studijām - esošajiem studentiem atkārtojot vai topošajiem studentiem apgūstot daļiņu no konstitucionālajām tiesībām un tiesību vēstures. Pienācis jau 21. augusts, kas zināms kā diena, kad tika pieņemts konstitucionālais likums ''Par Latvijas Republikas valstisko statusu''. Aplūkosim, kas tad ir šī diena vēsturē un kāda ir šīs dienas nozīme. 

Pirms 31 gada šajā dienā (1991. gada 21. augustā) Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma konstitucionālo likumu ''Par Latvijas Republikas valstisko statusu'', kas mūsdienās ir viens no spēkā esošajiem konstitucionālā ranga tiesību aktiem. Šis konstitucionālais likums sekoja 1990. gada 4. maija deklarācijai ''Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu'', tā nonākot pie deklarācijā minētā Latvijas Republikas valsts varas atjaunošanas pārejas perioda noslēguma. Ar likuma pieņemšanu tika atjaunota Latvijas valsts neatkarība de facto. Tas nozīmēja, ka Latvijas valsts atgriezās pasaules apritē kā neatkarīgs starptautisko tiesību subjekts un citas pasaules valstis sāka atzīt Latvijas neatkarības atjaunošanu. Līdz ar likuma pieņemšanu Latvijā arī vairs nebija spēkā vairums Padomju Sociālistisko Republiku Savienības tiesību normu un Satversmes darbība tika atjaunota visā Latvijas valsts teritorijā. Tas skaidri norādīja uz izvēli piederēt rietumvalstu vērtībām. 

Konstitucionālais likums tika pieņemts un izsludināts steidzamības kārtā, kamēr Maskavā norisinājās apvērsuma mēģinājums, kura mērķis bija izbeigt demokratizācijas procesu uzsākšanu Padomju Savienībā, bet Latvijā pa Vecrīgas ielām pārvietojās padomju bruņoto spēku tehnikas vienības. Tieši bruņotu spēku klātesamības dēļ par konstitucionālo likumu un tā detaļām nenotika diskusijas, pieņemot dokumentu tādu, kāds tas bija. 

Konstitucionālajā likumā Latvijas Republikas Augstākā Padome nolēma, ''[..] ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika, kurā Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai un kuras valstisko statusu nosaka Latvijas Republikas 1922. gada 15. februāra Satversme [..]''. 1991. gada 21. augusta konstitucionālais likums mūsu valsts vēsturē ir svarīga neatkarības atjaunošanas daļa, kas stiprināja uzsāktā neatkarības ceļa virzību - atcerēsimies šo datumu, kad izšķīrās mūsu valsts pastāvēšanas liktenis un būsim pateicīgi tiem cilvēkiem, kas šo likumu pieņēma, tā apliecinot, ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts. 

 

Roberts Kokins

JFSP biedrs

IZMANTOTIE AVOTI:

  1. Likums ''Par Latvijas Republikas valstisko statusu''. Pieejams: likumi.lv/ta/id/69512-par-latvijas-republikas-valstisko-statusu [skatīts 07.07.2022.]
  2. Konstitucionālais likums un Latvijas neatkarības de facto atjaunošana. Pieejams: lvportals.lv/norises/281161-konstitucionalais-likums-un-latvijas-neatkaribas-de-facto-atjaunosana-2016 [skatīts 06.07.2022.]
  3. Konstitucionāla likuma pieņemšanas gadadiena. Pieejams: www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29119-konstitucionala-likuma-par-latvijas-republikas-valstisko-statusu-pienemsanas-29-gadadiena [skatīts 05.07.2022.]