11.06.2010.

Studentu pašpārvaldes 2009./10.g. sasaukuma 1. sezonas noslēgums