Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes Goda biedri

Domenico Ricardo Grazioso Davila

Ieņemtie amati – Akadēmiskās komisijas vadītājs un vadītāja vietnieks, pārstāvis JF Domē un Studiju programmu padomē, kā arī valodu eksperts Erasmus kandidātu izvērtēšanas komisijā.

Goda biedra statusā iecelts 2013.gada 1.novembrī par ilgstošu ieguldījumu JFSP darbībā, augstu vērtību izkopšanu un attīstīšanu JFSP.

Darbības laiks pašpārvaldē – 2010. – 2013. gads.

 

 

 

 

Viesturs Razumovskis

Ieņemtie amati – priekšsēdētāja biedrs, pārstāvis JF domē, LUSP pārstāvis.


Goda biedra statusā iecelts 2012. gada 1. novembrī par ilgstošu ieguldījumu JFSP darbībā, Akadēmiskās un Kultūras komisiju darbā, kā arī Juridiskās fakultātes studentu pārstāvniecībā LUSP.

Vienmēr aktīvi iesaistījies un apmeklējis gandrīz visus JFSP organizētos pasākumus.


Darbības laiks pašpārvaldē – 2007.-2012. gadam.

Madara Marija-Ose

Ieņemtie amati – priekšsēdētāja biedrs, SP priekšsēdētāja, pārstāve Studiju programmu padomē, fakultātes Domē un LUSP. Studentu pārstāvis dažādās komisijās. Baltic Jessup Cup 2011 koordinatore un Baltic Jessup Cup 2012 administratore.

Madaras darbības laikā pieauga pasākumu skaits un to kvalitāte. Izdomāja Ievads studijās un ZLPK, Madaras darbības laikā tika ieviesta lietu nomenklatūra, tika sakārtots arhīvs.

Goda biedra statusā iecelta 2011. gada 1. novembrī par ilglaicīgu SP vadīšanu kā pašpārvaldes priekšsēdētājai. 
Darbības laiks pašpārvaldē – 2006.-2011.gadam.

Katrīne Pļaviņa

Ieņemtie amati – Akadēmiskās komisijas vadītāja, Studiju programmu  padomes pārstāve, senatore un senatoru kolēģijas vadītāja.


Goda biedra statusā iecelta 2011. gada 14. jūnijā par būtisku ieguldījumu Studentu pašpārvaldes akadēmisko tradīciju veidošanā. K. Pļaviņa ir devusi būtisku ieguldījumu pašpārvaldes attīstībā un studējošo pārstāvībā. Bijusi Baltic Jessup Cup 2011. gada administratore.

 

Ar viņu ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība un Katrīne ir padomdevēja pašpārvaldei vēl pat šobrīd.


Darbības laiks pašpārvaldē – 2005. – 2011. gadam.

Daniels Buks – Vaivads

Ieņemtie amati – JF Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs.

 

Darbības laiks pašpārvaldē - 1999.-2003. gadam.


Goda biedra statusā iecelts 2003. gada 25. septembrī.

Mārtiņš Paparinskis

Ieņemtie amati – Informācijas komisijas vadītājs.
Goda biedra statusā iecelts par pašpārvaldes un fakultātes mājaslapu izveidi, 2003. gada 25. septembrī.

Zane Januma (Stira)

Ieņemtie amati – priekšsēdētāja biedrs un biroja vadītāja, pārstāve JF Domē,

Goda biedra statusā iecelta 2016.gada 3.novembrī par ilgstošu darbību JFSP, nozīmīgu ieguldījumu un augstu precizitāti JFSP biroja darbībā.

Darbības laiks pašpārvaldē – 2010. - 2016.gads

Juris Janums

Ieņemtie amati – priekšsēdētājs, priekšsēdētāja biedrs, pārstāvis JF Domē un Studiju programmu padomē, Informācijas komisijas vadītājs, Akadēmiskās komisijas vadītājs, Latvijas Universitātes Studentu padomes Juridiskās komisijas vadītājs, LUSP Vēlēšanu komisijas Datorikas fakultātes SP Vēlēšanu komisijas vadītājs, Erasmus kandidātu izvērtēšanas komisijas dalībnieks, JF pārstāvis LUSP, LU Satversmes sapulces delegāts

Goda biedra statusā iecelts 2015.gada 2.novembrī par ilgstošu un aktīvu darbību JFSP, dziļu patriotismu un mīlestību pret JFSP, kā arī augstu vērtību izkopšanu un attīstīšanu JFSP.

Darbības laiks pašpārvaldē – 2008. – 2015. gads.

 

                                       

Signe Skutele

Ieņemtie amati – priekšsēdētāja, pārstāve JF Domē un Studiju programmu padomē, LUSP priekšsēdētāja. 

LU Studentu padomē Signe ir bijusi tās priekšsēdētāja divus termiņus pēc kārtas, kā arī LU Studentu padomes priekšsēdētājas vietniece, tāpat ir darbojusies LU Senātā un neilgu laiku bijusi senatoru kolēģijas vadītāja. Savas spējas viņa ir pierādījusi arī ārpus LU, proti, būdama Latvijas Studentu apvienības domniece, pārstāvot LU Studentu padomi, šobrīd viņa darbojas kā Latvijas Studentu apvienības padomniece juridiskajos jautājumos.

Goda biedra statusā iecelta 2019.gada 9.novembrī par ilgstošu un aktīvu darbību JFSP, par neatlaidīgu un nozīmīgu ieguldījumu JFSP attīstībā. 

Darbības laiks pašpārvaldē – 2014. – 2019. gads.