Raiņa bulvāris 19 laikmetu griezumā

      Latvijas Universitātes galvenā ēka atrodas Rīgas centrā – Raiņa bulvārī 19. Lai gan šī ēka ir cieši saistīta tieši ar Latvijas Universitāti, tā ir bijusi mācību vieta studentiem arī pirms LU dibināšanas. Ēka ir celta 1869. gadā pēc arhitekta Gustava Hilbiga projekta, un tās pirmais iemītnieks bija Rīgas Politehnikums.

    Rīgas Politehnikums bija pirmā tehniskā augstskola Baltijā. Studijas bija pieejamas tikai vīriešiem, tās notika vācu valodā un par tām bija jāmaksā. Izveidojoties Latvijas valstij, radās nepieciešamība pēc augsti kvalificēta darbaspēka; šī mērķa īstenošanai tika nodibināta Latvijas Augstskola. Tieši 1919. gada 8. februārī Pēteris Stučka parakstīja dekrētu par Latvijas Augstskolas dibināšanu Raiņa bulvārī 19. Patiesā atklāšana gan notika tā gada 28. septembrī Kārļa Ulmaņa vadībā, vēlāk nosaucot to par Latvijas Universitāti.

      Divdesmitā gadsimta sākumā ēka Raiņa bulvārī 19 bija izglītības, zinātnes un kultūras centrs. Taču vien pāris gadus agrāk – no 1875. gada līdz 1905. gadam – ēkā darbojās studentu karceris nevēlamas uzvedības sodīšanai. Tā bija neliela istaba ar koka gultu, naktspodiņu un rakstāmgaldu, kurā ieslodzīja “ļaunos” studentus. Liecības par soda izciešanu vientulībā var redzēt uz sienām – garlaikoto studentu zīmējumi pauž dažādas pārdomas visu četru sienu platumā. Ikviens var apskatīt studentu karceri, piesakot ekskursiju vai aplūkojot to 360o attālināti: http://360tour.lv/proj/lu-360/tour/1/index.html .

      Raiņa bulvāris 19 ir nozīmīgs arī Lielās Aulas dēļ. Šī telpa nav paredzēta tikai studentiem – tajā notiek arī virkne dažādu pasākumu, piemēram, koncerti, konferences, kā arī izlaidumi un ar mācībām saistīti svinīgi pasākumi.

      Uz ēkas jumta ir izveidota platforma dažādu astronomisku un dabaszinātnisku pētījumu veikšanai. No pagājušā gadsimta vidus meteorologi to izmanto laikapstākļu mērīšanai. 2008. gadā jumta platformas segums tika nomainīts no koka uz metālu, padarot to drošāku gan darbiniekiem, gan arī apmeklētājiem. Uz LU galvenās ēkas jumta atrodas arī Rīgas ģeodēziskais nullpunkts un tam veltītā piemiņas plāksne. Jumta apmeklētāji var izmantot arī saules pulksteni, lai noteiktu laiku no 9.00 līdz 16.00 (pēc vasaras laika).

      Ēka Raiņa bulvārī 19 ir piedzīvojusi daudzas pārmaiņas kopš 1869. gada. Tā ir vairākkārt tikusi atjaunota, mainījusi nosaukumu, skolojusi neskaitāmus studentus un pieredzējusi fakultāšu maiņas. 1909. gadā pat notikusi piebūve – uzcelts spārns gar Arhitektu ielu. Taču neskatoties uz visām pārmaiņām, tā bija, ir un būs zinību māte jeb alma mater studentiem, kā arī brīnišķīgs arhitektūras piemineklis gan rīdziniekiem, gan arī pilsētas viesiem.

 

Roberts Gusts

LU JFSP biedrs

 

_________

Darba rakstīšanā izmantotie avoti: 

1)  Zane Rozīte. «Padomju Latvijas augstskola»enciklopedija.lv (latviešu), 2021-06-02.

2) https://www.lu.lv/muzejs/apskates-objekti/lu-galvena-eka/

3) http://www.saulespulkstenis.lv/lu-sp-nullpunkta-atklasana/

4) https://www.lu.lv/muzejs/apskates-objekti/jumta-platforma/

5) https://enciklopedija.lv/skirklis/10214-augst%C4%81k%C4%81-izgl%C4%ABt%C4%ABba-Latvij%C4%81

6) https://www.lu.lv/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/52209/

7) https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Universit%C4%81te