ŠĪ DIENA VĒSTURĒ - 26. JANVĀRIS

LATVIJAS REPUBLIKAS STARPTAUTISKĀS ATZĪŠANAS DIENA

   

     Pirmais jaunā gada mēnesis jau tuvojas noslēgumam, un ir pienācis 26. janvāris - nozīmīga diena mūsu valsts vēsturē. Tā ir Latvijas Republikas Starptautiskās atzīšanas diena. Atskatīsimies uz šo dienu vēsturē, kad 101 gadu atpakaļ Latvija kļuva par starptautisko attiecību subjektu.

       1921. gada 26. janvārī piecas valstis - Japāna, Beļģija, Itālija, Lielbritānija un Francija - atzina Latvijas neatkarību. Pēc šī lēmuma Latviju atzina arī vairākas citas valstis, 1922. gada beigās šo valstu skaitam pieaugot līdz divdesmit astoņām. Tas bija notikums, kas noslēdza Latvijas valsts veidošanas procesu. Uz to ir svarīgi atskatīties, lai izprastu šīs dienas nozīmi.

       Pirmais solis šajā posmā bija Latvijas atzīšana de facto no Lielbritānijas 1918. gada novembrī. Tam sekoja Miera konference Parīzē 1919. gada janvārī. Latvijas Pagaidu valdība uz konferenci sūtīja delegāciju ar Jāni Seski, Jāni Čaksti un Zigfrīdu Annu Meierovicu. Latvijas delegācijas galvenā prasība un mērķis bija Latvijas atzīšana de iure, ko diemžēl konferencē neizdevās panākt. 1920. gada novembrī Zigfrīds Anna Meierovics, Jānis Lazdiņš un Jānis Tepfers devās uz Tautu Savienības 1.pilnsapulci Ženēvā, kur, lai veicinātu valsts atzīšanu de iure, tika mēģināts panākt Latvijas uzņemšanu Tautu Savienībā. Diemžēl tas neizdevās. Par Latvijas uzņemšanu Tautu Savienībā balsoja 5 valstis, 13 atturējās un 24 balsoja pret.

     Pēc neuzņemšanas Tautu savienībā Zigfrīds Anna Meierovics turpināja darbu, cenšoties panākt Latvijas atzīšanu de iure un norādot uz tās nepieciešamību. Viņš vērsās pie Itālijas, Lielbritānijas un Francijas valstu vadītājiem, no jauna uzsverot atzīšanas nepieciešamību. No Itālijas un Francijas valstu vadītājiem izdevās saņemt atbalstu, savukārt no Lielbritānijas neizdevās gūt visai drošu pārliecību. 1921. gada 24. janvārī sākās Sabiedroto Augstākās padomes sēde. 26. janvārī tajā tika izskatīts Latvijas atzīšanas de iure jautājums. 1921. gada 22.septembrī Latvija arī tika uzņemta Tautu Savienībā.

      Latvija neatsaucami un pastāvīgi kļuva par starptautisko tiesību subjektu. Pēc atzīšanas Latvija pilntiesīgi varēja sākt dibināt diplomātiskas attiecības ar citām valstīm, slēgt daudzpusējus līgumus un organizēt, piedalīties starptautiskās apspriedēs.

 

Roberts Kokins

LU JFSP biedrs

 


___________

Darba rakstīšanā izmantotie avoti:

1) https://www.historia.lv/biblioteka/skirklis/latvijas-atzisana-de-iure

2) https://www.vestnesis.lv/ta/id/83372 

3) https://www.rcb.lv/2021/01/latvijas-neatkaribas-atzisana-de-iure-100-jeb-diplomatu-diena/ 

4) https://www.lv100.lv/programma/kalendars/latvijas-atzisana-de-iure-100/ 

5) https://www.youtube.com/watch?v=qW4zUsFKDuc 

6) https://www.mfa.gov.lv/lv/latvijas-starptautiskas-atzisanas-de-iure-90-gadi-26janvari?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.lv%2F