LU JF SP vēsture

    Šķiet, ikkatrs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes students savā studiju laikā vismaz pāris reižu izdzird par mūsu fakultātes Studentu pašpārvaldi. Vai tas būtu pirms studiju uzsākšanas, sperot pirmos soļus fakultātes gaiteņos pasākuma “Pirmsaristotelis” laikā, vai rudens vidū, kad studējošie tiek aicināti pievienoties pašpārvaldes pulkam. Ja Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde būtu students, ņemot vērā tā vecumu, šobrīd viņš aktīvi domātu par 3. kursa noslēgumu un bakalaura darba aizstāvēšanu. Tāpēc mazliet ielūkosimies Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes vēsturē, lai aplūkotu, kā ir tapusi Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde.

    Raksta pamatā ir izmantota Jura Januma un Sabīnes Beļskas publikācija “Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes vēsture” grāmatā “Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 1919-2019”.

    Kā redzams arī Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes ģerbonī, pašpārvalde ir dibināta 1999. gadā. Tā bija viena no pirmajām fakultāšu pašpārvaldēm Latvijas Universitātē. Tolaik pašpārvaldes darbā piedalījās arī pašreizējais Civiltiesisko zinātņu katedras pasniedzējs Lauris Rasnačs un Valststiesību katedras asociētā profesore Annija Kārkliņa, kura tika ievēlēta par pirmo Kultūras komisijas vadītāju. Jau drīzumā pašpārvalde ieguva sev nelielu telpu biroja vajadzībām un uzsāka darbu pie pirmo pasākumu – Ziemassvētku balles un Pirmkursnieku iesvētību – organizēšanas. Uzreiz pašpārvalde sāka darbu arī pie studentu interešu aizstāvības, piemēram, izstrādājot un apkopojot anketas par studiju kursu īstenošanas kvalitāti, saskaņojot datorklases un metodiskā kabineta darba laikus, vēršoties Juridiskās fakultātes Domē, lai studenti varētu veltīt vairāk laika zinātniskajai pētniecībai. Kopumā pašpārvaldē tobrīd darbojās četras komisijas – Ārlietu, Finanšu, Kultūras un Revīzijas komisija.

    Jau 2001. gadā šī struktūra tika mainīta. Ārlietu komisija tika aizstāta ar Izglītības komisiju, Revīzijas komisija tika likvidēta, bet tika izveidota Informācijas komisija. Gadu vēlāk Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde ieguva savu pirmo patstāvīgo mājaslapu – casus.lv. 2004. gada sasaukuma darbībā iesaistījās arī pašreizējais Valststiesību katedras docents Edvīns Danovskis un Londonas Universitātes koledžas pasniedzējs Mārtiņš Paparinskis. Par periodu starp 2003. un 2006. gadu Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes arhīvos ir atrodams maz informācijas, bet ir zināms, ka tika organizēti ierastie pasākumi, piemēram, Ziemassvētku balle un Pavasara balle, kā arī nelielie pasākumi – boulinga turnīrs, zolītes turnīrs, šaha turnīrs.

    2007./2008. gada sasaukumā nostiprinājās pašpārvaldes struktūra – Akadēmiskā komisija, Informācijas komisija un Kultūras komisija. Tika organizēta īpaša “Pasniedzēju balva”, kā arī pats pirmais “Pirmsaristotelis” fakultātes vēsturē. Sākās darbs arī pie jaunas mājaslapas un noteikumu “Noteikumi par sekmīgu studiju kursu apguvi” izstrādes. Šī sasaukuma laikā tika organizēti filmu-diskusiju vakari, piemēram, pēc Ņikitas Mihailkova filmas “12” noskatīšanās sekoja diskusija ar Gunāru Kūtri un Aigaru Strupišu par zvērināto sola institūtu. 2008. gadā pirmo reizi Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde ieguva Latvijas Universitātes Studentu padomes Gada balvu kā Gada fakultātes studējošo pašpārvalde.

    2009./2010. gada sasaukums turpināja ierastās pasākumu tradīcijas, piemēram, organizējot pasākumu “Ievads studijās”, izglītojošos filmu vakarus, spēļu vakarus, Jauno juristu dienas, kuru ietvaros norisinājās basketbola mačs starp 1. kursa studentiem un mācībspēkiem, Ziemassvētku balli un citus. Par pašpārvaldes mājaslapu kļuva nu jau pazīstamā jfsp.lu.lv.

    Nākamajā sasaukumā pirmo reizi tika organizētas Paula Minca krimināltiesību tiesas procesa izspēles, kas bija pirmās nacionāla mēroga tiesas procesa izspēles Latvijas mērogā. Šajā gadā Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde pārņēma Jessup Baltijas kausa rīkošanu. Novitātes turpinājās arī 2011./2012. gada sasaukumā, kad pirmo reizi LU un Latvijas vēlēšanu vēsturē tika izmantota elektroniskā vēlētāju reģistrācijas sistēma. Šajā pašā gadā otro reizi vēsturē Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde tika atzīta par Gada fakultātes studējošo pašpārvaldi. Par 2012./2013. gada sasaukuma vērienīgāko veikumu atzīstama noteikumu “Noteikumi par sekmīgu studiju kursu apguvi” pieņemšana.

    Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes vēsture vēl joprojām ir veidošanās stadijā, tāpēc šajā īsajā rakstā dziļāk neapskatīsim pēdējos 10 gados notikušo. Šķiet, pašpārvaldes vēstures pētniekiem nākotnē būs jāraksta visai interesantas nodaļas – par 2019./2020. gada sasaukuma nonākšanu pandēmijas krustcelēs, par 2020./2021. gada sasaukumu, kurš, visticamāk, ne reizi nebūs klātienē organizējis kopsapulci, kā arī par nākamo sasaukumu ikdienas piedzīvojumiem.