2. Prof. P.Minca tiesas procesa izspēles krimināltiesībās