Līdz Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes (JF) Studentu pašpārvaldes (SP) Vēlēšanu komisijas noteiktajam laikam - 30.10.2017. plkst. 18:30 - Vēlēšanu komisijai iesniegts 1 (viens) vēlēšanu kandidātu saraksts: „TIE”.

 

Izlozes kārtībā sarakstam “TIE” piešķirts kārtas numurs 1.

Saskaņā ar Latvijas Universitātes Informatīvās sistēmas (LUIS) datiem visi kandidāti ir JF studējošie un ir tiesīgi kandidēt pašpārvaldes biedra mandāta iegūšanai.

Iesniegto kandidātu saraksti un programmas:

1. "TIE"

- Kandidātu saraksts

- Darbības programma

JFSP vēlēšanas norisināsies ceturtdien, 2017. gada 9. novembrī, no plkst. 8:00 – 18:30, Juridiskajā fakultātē – pie ieejas Lielās aulas balkonā. Vēlēt var visu līmeņu, formu un programmu studējošie Juridiskajā fakultātē, kas vēlēšanu norises vietā uzrāda savu studenta apliecību.

Dalīties