Problēmsituāciju risināšana studiju procesā

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde risina dažādas studiju procesa un vides problēmsituācijas.

Tam nepieciešams studenta iesniegums e-pastā vai JFSP pastkastē. Problēmsituāciju ar pasniedzēju vai fakultātes administrāciju JFSP risina, neatklājot studenta vārdu, bet iesniegumā tas un studējošā kontaktinformācija noteikti jānorāda.

Tas nepieciešams, lai precizētu konkrētā jautājuma apstākļus/nianses, kā arī sazinātos ar studentu, kad atrasts risinājums.