Zinātniskās literatūras patapinājuma konkurss

JF Studentu pašpārvalde organizē konkursu, kura ietvaros studentu studiju, bakalaura, maģistra u.c. pētniecības darbam iegādājas un patapina literatūru, kas nav atrodama Latvijas bibliotēkās.

Pēc pētījuma izstrādes students literatūru atdod SP, kas gādā, lai tā turpmāk LU Bibliotēkas Daudznozaru nodaļā būtu pieejama ikvienam.

Konkurss norisinās divas reizes gadā - reizi katrā semestrī.